Grab this!

We are providing an AUTHOR page after you submit at least of 5 articles.

विदेश जाने निउँ

14 June 2013 - Poems - admin - No Comments


– Saimon Thada Chsstm
विदेश जाने निउँमा मलाई जालमा पारिसके
त्यसैले त विदेश जाने आश मैले मारिसकेँ

यता गयो दलाली छ उता गयो दलाली
दलालीलाई देखी मैले सपनाहरु टारिसकेँ

 

त्यसैले त विदेश जाने आश मैले मारिसकेँदेशमै विकास गर्ने कुरा मनमा अब जागिरह्यो
विकास सुरु गर्न भनी खोरिया नि खारिसकेँ
त्यसैले त विदेश जाने आश मैले मारिसकेँ

सुर्धानु छ अरुलाई सुरु गर्नु आफै बाट
सुरू गर्न मैले एउटा विरूवा नि सारिसकेँ
त्यसैले त विदेश जाने आश मैले मारिसकेँ

विकासमा बाधा आउछन् भनी मैले थाहा पाएँ
बाधाहरू रोक्न मैले विरूवालाई बारिसकेँ
त्यसैले त विदेश जाने आश मैले मारिसकेँ
त्यसैले त विदेश जाने आश मैले मारिसकेँ।।।

Leave a Reply